Μάτι (Ιανουάριος 2020)

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης: νέα δεδομένα από το πρόγραμμα μελέτης DIRECT

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης: νέα δεδομένα από το πρόγραμμα μελέτης DIRECT

Αφηρημένη Ανασκοπείται η παθογένεση και η ιατρική αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η σημασία του καλού ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και της αρτηριακής πίεσης παραμένουν βασικά στοιχεία στην πρόληψη και τη θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και έχει εντοπιστεί ένας αριθμός συγκεκριμένων μεταβολικών οδών που μπορεί να είναι χρήσιμοι πρόσθετοι στόχοι για θεραπευτική παρέμβαση. Τα δεδομένα δοκιμής, ωστόσο, που στοχεύουν ειδικά στην απάντηση στις ερωτήσεις της βέλτιστης ιατρικής διαχείρισης είναι περιορισμένα, οπότε η άμεση μελέτη του αποκλεισμού ρενίνης-αγγειοτενσίνη

Μονομερής διόρθωση πτώσης με σφεντόνα μετεγχειρητικού πλέγματος σε βρέφη: έκθεση παρακολούθησης δεκατριών ετών

Μονομερής διόρθωση πτώσης με σφεντόνα μετεγχειρητικού πλέγματος σε βρέφη: έκθεση παρακολούθησης δεκατριών ετών

Αφηρημένη Σκοπός Αξιολόγηση χειρουργικών, οπτικών, διαθλαστικών και αισθητικών αποτελεσμάτων 13 χρόνια μετά τη λειτουργία της μεστέιλς μετωπικής μεμβράνης (MMFS) για τη σοβαρή μονομερή συγγενή πτώση που διεξήχθη σε 10 βρέφη πριν από την ηλικία των 1 έτους. Μέθοδοι Διαχρονική παρακολούθηση μιας επεμβατικής σειράς περιπτώσεων με δομημένες οφθαλμικές εξετάσεις, εξωτερικές φωτογραφίες και συνεντεύξεις με ερωτηματολόγια. Αποτελέσματα Η μέση ηλικία στη χειρουργικ

Εμμετροποίηση, οπτική οξύτητα και αποτελέσματα στρωμισμού μεταξύ υπερτοπικών βρεφών ακολουθούμενες από μερικές υπερτροφικές διορθώσεις που δόθηκαν σύμφωνα με τη δυναμική αμφιβληστροειδογραφία

Εμμετροποίηση, οπτική οξύτητα και αποτελέσματα στρωμισμού μεταξύ υπερτοπικών βρεφών ακολουθούμενες από μερικές υπερτροφικές διορθώσεις που δόθηκαν σύμφωνα με τη δυναμική αμφιβληστροειδογραφία

μαθήματα Παιδιατρική Πρόγνωση Διαθλαστικά σφάλματα Αφηρημένη Αντικείμενο Για την καταγραφή των αποτελεσμάτων της εμμετροποίησης, της οπτικής οξύτητας και του στρωμισμού μεταξύ των υπερτοπικών βρεφών, ακολουθούμενη από μερικές υπερτροφικές διορθώσεις που δόθηκαν σύμφωνα με τη δυναμική αμφιβληστροειδοπάθεια (DR). Μέθοδοι Τα βρέφη (ηλικίας 3.5-12 μηνών) με υπερμετρία ≥5 D παρακολουθήθηκαν χωρίς γυαλιά ή μερικές υπερτροφικές διορθώσεις που συνταγογραφήθηκαν σύμφωνα με τις σχεδόν δυναμικές ευκολίες διευθέτησης που καθορίστηκαν από τις αποκρίσεις του DR κατά την αρχική επίσκεψη κ

Το κόστος ζωής και η αποτελεσματικότητα του ReSTOR σε σύγκριση με ένα μονοεστιακό IOL και Array-SA40 στις Κάτω Χώρες

Το κόστος ζωής και η αποτελεσματικότητα του ReSTOR σε σύγκριση με ένα μονοεστιακό IOL και Array-SA40 στις Κάτω Χώρες

Αφηρημένη Σκοπός Να εκτιμηθούν οι συνέπειες του κόστους διάρκειας ζωής για την κοινωνία και την Εθνική Υγειονομική Υπηρεσία (NHS) διμερούς μονοφθάλμιας (SI40NB) ή πολυεστιακής (ReSTOR ή Array-SA40) εμφύτευσης ενδοφθάλμιου φακού (IOL) μετά από εγχείρηση καταρράκτη. Σύνθεση Δημόσιο νοσοκομείο στις Κάτω Χώρες. Μέθοδοι Ένα μοντέλο Markov προσομοιώνει τρεις ομάδες ασθενών που ακολούθησαν 69 έως 100 ετών ή θάνατο. Τα ποσοστά ανεξαρτησίας των φαινομένων για κ

Αρχικά αποτελέσματα της δοκιμασίας QuantiFERON-TB Gold σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα

Αρχικά αποτελέσματα της δοκιμασίας QuantiFERON-TB Gold σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα

Αφηρημένη Σκοπός Να περιγραφεί η χρήση της δεύτερης γενιάς του τεστ QuantiFERON-TB Gold (QFT-G) σε μια σειρά ασθενών σε μια οφθαλμική πρακτική. Μέθοδοι Τα διαγράμματα όλων των ασθενών που έκαναν τεστ QFT-G με εντολή των οφθαλμιωτών της κλινικής Mayo τα τελευταία 3 χρόνια εξετάστηκαν. Αποτελέσματα Εκτέθηκαν συνολικά 27 δοκιμές QFT-G. Δεκατρείς (48%) δοκιμές ήταν αρνητικές, έξι (22%) ήταν απροσδιόριστες, δύο (7%) δοκιμές αναδιατάχθηκαν μετά από εργαστηριακό ατύχημα ή ακατάλληλη ακύρωσ

Λαμιναρισμένη ανατομή του κερατοειδούς για την απεικόνιση του πρόσθιου θαλάμου πριν από την τριπλή διαδικασία

Λαμιναρισμένη ανατομή του κερατοειδούς για την απεικόνιση του πρόσθιου θαλάμου πριν από την τριπλή διαδικασία

Αφηρημένη Σκοπός Η εκχύλιση καταρράκτη ανοιχτού ουρανού κατά την τριπλή διαδικασία μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών λόγω του ελλείποντος αντισταθμιστή από τον κερατοειδή χιτώνα. Εδώ παρουσιάζουμε μια γρήγορη και εύκολη τεχνική για την απεικόνιση του πρόσθιου θαλάμου και του φακού σε μάτια με αδιαφανείς κερατοειδείς χιτώδες που έχουν σχεδιαστεί

Η αβ-εξωτερική κυκλοδιαλυτοποίηση ενίσχυσε την τραβεκτολεκτομή για το αδύνατο μετά την διείσδυση κερατοπλαστικό γλαύκωμα

Η αβ-εξωτερική κυκλοδιαλυτοποίηση ενίσχυσε την τραβεκτολεκτομή για το αδύνατο μετά την διείσδυση κερατοπλαστικό γλαύκωμα

Αφηρημένη Σκοπός Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της τραμπεκτελεοτομίας ενισχυμένης με κυκλοδιάλυση της μιτομυκίνης c (MMC) στο γλαύκωμα μετά την κερατοπλαστική. Σχέδιο Προοπτικές, μη συγκριτικές, επεμβατικές σειρές περιπτώσεων. Μέθοδοι Συνολικά 45 οφθαλμοί 45 διαδοχικών ασθενών με ανθεκτικό γλαύκω

Ενδοφθαλμίτιδα που προκαλείται από το Acinetobacter baumanni: μια σειρά περιπτώσεων

Ενδοφθαλμίτιδα που προκαλείται από το Acinetobacter baumanni: μια σειρά περιπτώσεων

μαθήματα Βακτηριακή μόλυνση Φαρμακευτική θεραπεία Παθογένεση Αφηρημένη Σκοπός Για να καταγράψουμε την αιτιολογία, τα κλινικά αποτελέσματα και τα πρότυπα ευαισθησίας φαρμάκων στη ενδοφθαλμίτιδα που προκαλείται από το Acinetobacter baumanni . Μέθοδοι Η αναδρομική ανάλυση όλων των περιπτώσεων της ενδοφθαλμίτιδας του Acinetobacter baumanni που παρουσιάστηκε στο τριτοβάθμιο νοσοκομειακό νοσοκομείο περίθαλψης παραπομπής στην Ανατ

Νευροπαθητικός οφθαλμικός πόνος: ένα σημαντικό αλλά και πολύ υποτιμημένο χαρακτηριστικό του ξηρού οφθαλμού

Νευροπαθητικός οφθαλμικός πόνος: ένα σημαντικό αλλά και πολύ υποτιμημένο χαρακτηριστικό του ξηρού οφθαλμού

μαθήματα Ασθένειες των ματιών Νευροπαθητικός πόνος Αφηρημένη Τα ξηροφθαλμία έχουν αναγνωριστεί ως πρόβλημα δημόσιας υγείας δεδομένου του επιπολασμού, της νοσηρότητας και των επιπτώσεων στο κόστος. Το ξηρό μάτι μπορεί να έχει μια ποικιλία συμπτωμάτων, όπως θολή όραση, ερεθισμό και οφθαλμικό πόνο. Μέσα στον οφθαλμικό πόνο που σχετίζεται με ξηροφθαλμία, ορισμένοι ασ

Το Adalimumab για την προειδοποιητική ραγοειδίτιδα στη νόσο του Behçet

Το Adalimumab για την προειδοποιητική ραγοειδίτιδα στη νόσο του Behçet

Αφηρημένη Στόχοι Για να περιγράψουμε την κλινική έκβαση τριών ασθενών με νόσο του Behçet που διατηρούνταν στο infliximab οι οποίοι είχαν μεταπηδήσει στη θεραπεία με adalimumab. Μέθοδοι Ανασκόπηση σημείωσης υπόθεσης. Κύριο αποτέλεσμα ήταν η επανεμφάνιση της ραγοειδίτιδας. Αποτελέσματα Όλοι οι ασθενεί

Μεταπτυχιακή οφθαλμολογική εκπαίδευση: πώς συγκρίνουμε;

Μεταπτυχιακή οφθαλμολογική εκπαίδευση: πώς συγκρίνουμε;

μαθήματα Καριέρα Εκπαίδευση Η εμφάνιση του εκσυγχρονισμού των ιατρικών σταδιοδρομιών και η επακόλουθη μετάβαση από τους παλαιούς υπαλλήλους Senior House Officer (SHO) και Specialist Registrar (SpR) στους νέους ενοποιημένους βαθμούς επιτυχίας οδήγησαν σε πολύ άγχος στους κατώτερους γιατρούς όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσής τους και επακόλουθες προοπτικές σταδιοδρομίας. 1 Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σημαντική έξοδος από τους γιατρούς του Ηνωμένου Βασιλείου που αναζητούν καλύτερη κατάρτιση στο εξωτερικό, 2 αλλά πώς προπονείται η εκπαίδευση στο εξωτερικό; Προχωρήσαμε να συγκρίνουμε την μ

Η αύξηση της ενδοοφθαλμικής πίεσης μετά από ένεση ενδοϋαλοειδούς στεροειδούς διευκολύνει τη μείωση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας

Η αύξηση της ενδοοφθαλμικής πίεσης μετά από ένεση ενδοϋαλοειδούς στεροειδούς διευκολύνει τη μείωση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας

Κύριε, Η ενδομυϊκή έγχυση ακετονίδης τριαμκινολόνης (IVTA) είναι μια σχετικά ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για το οίδημα της ωχράς κηλίδας σε ασθενείς με απόφραξη φλεβικής φλέβας αμφιβληστροειδούς (BRVO). 1, 2 Ωστόσο, IVTA προκαλεί μερικές φορές αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (ΙΙΟΡ) εντός 3 μηνών από την ένεση. Στην κλινική μας εμπειρία, η θεραπεία με IVTA συνοδευόμενη από

Μία νέα μετάλλαξη διαγραφής στο γονίδιο RS1 προκάλεσε συνδεδεμένη με Χ νεαρή ρετινόχωση σε μια κινεζική οικογένεια

Μία νέα μετάλλαξη διαγραφής στο γονίδιο RS1 προκάλεσε συνδεδεμένη με Χ νεαρή ρετινόχωση σε μια κινεζική οικογένεια

μαθήματα Γενετική της νόσου Μετάλλαξη Ασθένειες των αμφιβληστροειδών Το αρχικό άρθρο δημοσιεύθηκε στις 29 Αυγούστου 2014 Διόρθωση σε : Μάτι (2014); 28 : 1364-1369. doi: 10.1038 / eye2014.196; που δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά στις 29 Αυγούστου 2014 Μετά την ηλεκτρονική δημοσίευση αυτού του άρθρου, οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε για το δεύτερο αντίστοιχο συγγραφέα, L Wu, δεν άλλαξε όπως ζητήθηκε. Η σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι Οι τυπογράφοι θα ήθελαν να ζητήσουν συγνώμη για αυτό το σφάλμα. Συγγραφείς Αναζήτηση για Y Huang στο: Φυτογρα

Ανταπόκριση στο «Σχόλιο σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που ενημερώνουν την επιλογή του χειρουργού για ενδοφθαλμικό φακό με βάση τις ιδιότητες μετάδοσης του φωτός»

Ανταπόκριση στο «Σχόλιο σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που ενημερώνουν την επιλογή του χειρουργού για ενδοφθαλμικό φακό με βάση τις ιδιότητες μετάδοσης του φωτός»

μαθήματα Ασθένειες φακών Έρευνα για τα αποτελέσματα Κύριε, Ευχαριστούμε τον καθηγητή Hammond για την αλληλογραφία του, η οποία χρησιμεύει για να ενισχύσει το συμπέρασμά μας ότι δεν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις που να δικαιολογούν κανέναν να υποστηρίξει τους ενδοφθάλμιους φακούς μπλε μπλοκαρίσματος σε υπεριώδεις ακτίνες (υπεριώδεις ακτίνες). Ο καθηγητής Hammond διαφωνεί με το συμπέρασμά μας (δηλαδή, «Από την άποψη της φωτοπροστασίας, δεν υπάρχει Επίπεδο 2b ([ή υψηλότερο] αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των φίλτρων με κυανό φίλτρο (IOLs) έναντι των φίλτρων IOL που φιλτράρουν μόνο το UV. δεν

Προ-απομακρύνει την ενδοθηλιακή κερατοπλαστική: ο σφιγκτήρας PDEK για επιτυχή PDEK

Προ-απομακρύνει την ενδοθηλιακή κερατοπλαστική: ο σφιγκτήρας PDEK για επιτυχή PDEK

μαθήματα Μεταφύτευση Οπτικό σύστημα Αφηρημένη Σκοπός Για να σχεδιάσει και να παράγει έναν σφιγκτήρα που επιτρέπει τον καλό χειρισμό δίσκων σκληρικού και κερατοειδούς δότη, επιτρέπει την έγχυση αέρα στο στρώμα του κερατοειδούς και παρέχει σταθερά ιστό ενδοθηλιακής κερατοπλαστικής προ-Descemets (PDEK) με δημιουργία μιας μεγάλης φούσκας τύπου Β (BB) αποφεύγοντας έναν τύπο 2BB κλείνοντας τις φαινομενικές επιγραφές στην περιφέρεια του προ-Descemets στρώματος και αποτρέποντας τη διαφυγή του αέρα. Ασθενείς και μέθοδοι Ένας σφιγκτήρας με λαβές φορτισμένους με ελατήριο προσαρτημένους σε δύο δακτυλίους δ

Ενέσεις αλλαντικής τοξίνης σε συνδυασμό με ή χωρίς υαλουρονικό νάτριο απουσία ηλεκτρομυογραφίας για τη θεραπεία της παιδικής εσότροπιας: μια πιλοτική μελέτη

Ενέσεις αλλαντικής τοξίνης σε συνδυασμό με ή χωρίς υαλουρονικό νάτριο απουσία ηλεκτρομυογραφίας για τη θεραπεία της παιδικής εσότροπιας: μια πιλοτική μελέτη

μαθήματα Κλινική φαρμακολογία Συνδυασμένη θεραπεία φαρμάκων Ασθένειες Αφηρημένη Σκοπός Αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της ασφάλειας μιας αναθεωρημένης τεχνικής χορήγησης ενέσεων αλλαντοτοξίνης τύπου Α (ΒΤΑ) για τη θεραπεία της παιδικής εσότροπιας. Μέθοδοι Σαράντα επτά ασθενείς με παιδική εσώτροπια χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α, 23 περιπτώσεις υποβλήθηκαν σε αγωγή με διμερή έγχυση 2, 5-3, 75 U ΒΤΑ σε συνδυασμό με υαλουρονικό νάτριο (SH) στον μ

Λειτουργία δακρύων και αλλοιώσεις λιπιδικού στρώματος σε ασθενείς με ξηροφθαλμία με χρόνια ασθένεια μοσχεύματος έναντι ξενιστή

Λειτουργία δακρύων και αλλοιώσεις λιπιδικού στρώματος σε ασθενείς με ξηροφθαλμία με χρόνια ασθένεια μοσχεύματος έναντι ξενιστή

Αφηρημένη Σκοπός Να διερευνηθούν οι μεταβολές στο στρώμα λιπιδίων δακρυϊκού φιλμ σε ασθενείς με μεταμόσχευση αιματοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων (HSCT) με ξηροφθαλμία (DE) που σχετίζονται με χρόνια ασθένεια μοσχεύματος έναντι οστού (cGVHD) και συγκρίνονται με δέκτες HSCT χωρίς ϋΕ. Μέθοδοι Διεξήγαμε μια προοπτική μελέτη σε 10 ασθενείς με HSCT με ΗΕ που σχετίζεται με cGVHD και 11 λήπτες HSCT χωρίς ϋΕ. Εκτελέσαμε τις δοκιμές του Schirmer, τις εξετάσεις χρόνου διάσπασης μεμβράνης δακρύων, τη χρώση της

Μία νέα περιφερική / RDS μετάλλαξη με αποτέλεσμα μια αμφιβληστροειδική δυστροφία με φαινοτυπική παραλλαγή

Μία νέα περιφερική / RDS μετάλλαξη με αποτέλεσμα μια αμφιβληστροειδική δυστροφία με φαινοτυπική παραλλαγή

Κύριε, Το Peripherin / RDS είναι μια διαρθρωτική διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη που συμβάλλει στο σχηματισμό και τη σταθεροποίηση δίσκων εξωτερικού τμήματος φωτοδέκτη φωτοδέκτη και κώνου. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο περιφερίνης / RDS μπορούν να οδηγήσουν σε γενικευμένες δυστροφίες του αμφιβληστροειδούς ή δυστροφίες της ωχράς κηλίδ

Απάντηση στους «Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της πολυοειδούς χοριοειδούς αγγειοπάθειας μετά από συνδυασμένη θεραπεία με φωτοδυναμική θεραπεία και την ενδοϋαλοειδική χορήγηση ranibizumab»

Απάντηση στους «Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της πολυοειδούς χοριοειδούς αγγειοπάθειας μετά από συνδυασμένη θεραπεία με φωτοδυναμική θεραπεία και την ενδοϋαλοειδική χορήγηση ranibizumab»

μαθήματα Έρευνα για τα αποτελέσματα Κύριε, Ευχαριστούμε τον Tan et al 1 για τα σχόλια και τις ερωτήσεις που μας δίνουν την ευκαιρία να διευκρινίσουμε περαιτέρω το αποτέλεσμα της μελέτης μας. Το σχόλιο που συμπεριελήφθη στη συζήτηση αναφέροντας το ποσοστό 80% στην εξάλειψη πολυπόδων σε 1 χρόνο σημαίνει κατάσταση ηρεμίας κατά τη θεραπεία μ

Οι νόμοι της φυσικής βοηθούν στην εξήγηση της τριχοειδούς μη διάχυσης στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Οι νόμοι της φυσικής βοηθούν στην εξήγηση της τριχοειδούς μη διάχυσης στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

μαθήματα Ροή του αίματος Ασθένειες των αμφιβληστροειδών Αφηρημένη Ο σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν οι νόμοι της φυσικής για να διασαφηνιστούν οι μηχανισμοί πίσω από την τριχοειδή μη διάχυση στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Σε διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η απώλεια περυκυττάρων εξασθενεί τους τριχοειδείς τοίχους και το αγγείο διαστέλλεται. Ένα τριχοειδές τριχοειδές έχει μειωμένη αντίσταση στη ροή, ως εκ τούτου